Het stadhuisorgel werd in 1977 gebouwd voor het vorige stadhuis van Rijssen. In 2007 werd dit oude stadhuis gesloopt. Het Leeflang-orgel kreeg een plek in het nieuwe gemeentehuis. De Brusselzaal is een ruimte die via een schuifwand gescheiden is van de raadszaal. Bij grote evenementen als de jaarlijkse lintjesregen gaat de schuifwand open en kunnen de gedecoreerden met hun familieleden en andere belangstellenden aan het eind van de plechtigheid het Wilhelmus zingen met orgelbegeleiding. De Werkgroep Muziek in de Brusselzaal organiseerde jaarlijks  vijf of zes concerten, waarbij het orgel steevast gebruikt wordt in samenspel met andere instrumenten. Sinds december 2016 is de Werkgroep Muziek in de Brusselzaal gefuseerd met de Stichting Vrienden van het carillon en worden de activiteiten voortgezet als Stichting Stadsmuziek Rijssen.

Meer informatie over de geschiedenis van de stadhuisconcerten leest u onder “Historie”.

In de Brusselzaal van het Rijssense gemeentehuis bevindt zich het orgel dat in 1977 werd gebouwd voor het vorige stadhuis. Rijssen had op dat moment weinig plekken waar concerten konden worden georganiseerd: in de meeste kerken wilde men geen concerten houden, en het Parkgebouw –het culturele hart van Rijssen- moest hoognodig gerestaureerd worden. De toenmalige burgemeester G.J. Smit, groot muziekliefhebber en onder meer bestuurslid van de Nederlandse Bachvereniging, nam toen het initiatief om in het nieuw gebouwde stadhuis een orgel te laten plaatsen. De benodigde financiën kwamen deels uit de éénprocentsregeling (bij de bouw van een openbaar gebouw wordt 1% van de bouwsom besteed aan de aanschaf van kunstwerken), deels uit lokale fondsen. Charles de Wolff, dirigent van de Nederlandse Bachvereniging, werd aangezocht als adviseur. In zijn woning te Vierhouten beschikte De Wolff zelf over een huispijporgel van de firma Van den Berg & Wendt. Het Rijssense stadhuisorgel kreeg exact dezelfde dispositie. Het werd gebouwd door de firma Leeflang & Keijzer uit Apeldoorn.

Meteen na de ingebruikneming van het stadhuisorgel, in april 1977, werd een concertcommissie geïnstalleerd die de taak kreeg, concerten rond het orgel te organiseren. In 1978 benoemde de gemeente Rijssen conservatoriumstudent Dick Sanderman tot stadsorganist. Samen met de concertcommissie organiseerde hij een serie die jarenlang tien tot twaalf concerten per jaar omvatte. Grote namen als Jean Guillou, Michelle Leclerc, Albert de Klerk, Arie J. Keijzer, Jan Jongepier en Ben van Oosten concerteerden op het Leeflang-orgel. Amateurorganisten kregen de kans om het orgel te bespelen tijdens orgeldagen. Een groot evenement was de harmoniumweek, georganiseerd in 1993 toen de stad Rijssen 750 jaar bestond. Plaatselijke amateurorganisten verzorgden een integrale uitvoering van “l’Organiste” van César Franck, terwijl Piet Wiersma het slotconcert verzorgde. De stadhuishal stond vol harmoniums uit de collectie van Wim Olthof te Kornhorn.

Nadat de Schildkerk een nieuw orgel kreeg (1981), het Parkgebouw was gerenoveerd (1982) en ook de Ontmoetingskerk een goed orgel kreeg (1983) was de stadhuishal niet langer dé plek om concerten te organiseren. De concertserie bleef doorgaan tot aan de gemeentelijke herindeling, waarbij Rijssen en Holten werden samengevoegd. In 2007 werd het oude stadhuis gesloopt. Hoewel toen stemmen opgingen om het orgel af te stoten, kreeg het Leeflang-orgel toch een plek in het nieuwe gemeentehuis. De Brusselzaal is een ruimte die via een schuifwand gescheiden is van de raadszaal. Bij grote evenementen als de jaarlijkse lintjesregen gaat de schuifwand open en kunnen de gedecoreerden met hun familieleden en andere belangstellenden aan het eind van de plechtigheid het Wilhelmus zingen met orgelbegeleiding. De Werkgroep Muziek in de Brusselzaal organiseerde jaarlijks nog vijf of zes concerten, waarbij het orgel steevast gebruikt wordt in samenspel met andere instrumenten. Sinds december 2016 is de Werkgroep Muziek in de Brusselzaal gefuseerd met de Stichting Vrienden van het carillon en worden de activiteiten voortgezet als Stichting Stadsmuziek Rijssen.

De dispositie van het Leeflang & Keijzer-orgel: (1977) (Apeldoorn) onder advies van Charles de Wolf

Hoofdwerk
(I) C-g3
Nevenwerk
(II) C-g3
Pedaal
C-f1
Werktuiglijke
registers
Roerfluit 8′Holpijp 8′Bourdon 16′3 koppels
Prestant 4′Speelfluit 4′Gedekt 8′Tremulant
Woudfluit 2′Ged. Quint 2 2/3Tolkaan 4′
Mixtuur 3st.Prestant 2′
Kromhoorn 8′

Dick Sanderman (1956) studeerde orgel bij Jaap Dragt aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle, waar hij in 1980 het einddiploma solospel, de onderwijsacte B en de aantekening improvisatie behaalde. Verder volgde hij zomercursussen bij o.a. Daniel Roth, Hans Haselböck en Jean Guillou. In 1983 werd hij winnaar van het Nationaal Orgelimprovisatieconcours te Bolsward. Als solist en koorbegeleider werkte hij mee aan concerten en opnamen, o.a. tijdens het Internationaal Orgelfestival Napels (1981), in Engelse kathedralen (1988), in Parijs (1991) in Jeruzalem (1999), Oxford (2012), Vilnius (2013) en Harrogate (2015). D

Dick Sanderman is in Rijssen werkzaam als directeur van de Muziekschool en als stadsorganist voor het orgel in het gemeentehuis. Als kerkorganist is hij verbonden aan de Hervormde gemeenten van Rijssen en Hellendoorn. Hij is redactielid van het maandblad De Orgelvriend en fungeert als gecommitteerde bij staatsexamens voor orgel en tijdens examens kerkelijk orgelspel. Regelmatig publiceert hij artikelen en verzorgt hij lezingen en workshops, met name op het gebied van het kerkelijk orgelspel.

Als eerste Nederlandse componist publiceerde hij twee complete koraalboeken plus een serie bewerkingen voor de 150 Psalmen. Hij maakte deel uit van een van de redactionele werkgroepen die de het nieuwe Liedboek hebben voorbereid en fungeerde als projectcoördinator voor de bijbehorende begeleidingsbundel voor de psalmen. Ook was hij eindredacteur van het boek “Organist in de praktijk” (2014). Verder werkte hij mee aan de totstandkoming van de liederenbundel “Weerlank” voor gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond.

Mede vanwege zijn verdiensten voor de kerkmuziek werd hij in 2015 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Website: www.dicksanderman.nl

Media

Menuett uit Don Giovanni - anoniem

met Dick Sanderman | Orgels in Rijssen (1993)

Sonata V - Narcis Casanoves

met Dick Sanderman | Orgels in Rijssen (1993)