In een stampvolle Brusselzaal verzorgden het ensemble Camerata di Lodo en leden van het Vocaal Ensemble Rijssen een fraai concert. Camerata di Lodo maakt deel uit van Musica di Lodo, de verzameling instrumentale en vocale ensembles op het Van Lodensteincollege in Amersfoort. Leerlingen uit de bovenbouw van deze school kwamen naar Rijssen om als kamermuziekensemble werken van Händel, Bach, Schubert, Boyce en Scarlatti uit te voeren. Ze maakten daarmee een voortreffelijke indruk. Veel bezoekers spraken hun bewondering uit voor het feit dat er op deze middelbare school zo veel én op zo’n hoog niveau muziek wordt gemaakt.
Leden van het Vocaal Ensemble Rijssen droegen hun steentje bij met twee psalmen van Wood en een motet van Kuhnau. Dat laatste werk, “Ich freu mich im Herrn”, stond vorig jaar op het programma van een concert door het Vocaal Ensemble Rijssen in de Gudulakerk in Lochem, maar kon toen niet worden uitgevoerd door ziekte van enkele koorleden. Het concert in de Brusselzaal bood een mogelijkheid om het stuk alsnog uit te voeren, nu met begeleiding van Camerata di Lodo.
Bijzonder was wel dat voor dit laatste programmapunt het hele gezelschap, inclusief publiek, zich verplaatste naar de centrale hal van het gemeentehuis. Daar is de akoestiek veel beter en is ook meer ruimte om alle uitvoerenden samen te laten musiceren. Raadsleden die in een andere ruimte zaten te vergaderen, luisterden belangstellend mee vanaf de balustrade. Bij het publiek viel deze afsluiting in de centrale hal zeker in goede aarde.
Jan-Geert Heuvelman was er maar druk mee: als dirigent leidde hij het Vocaal Ensemble Rijssen, als pianist begeleidde hij zijn Amersfoortse leerlingen en als organist speelde hij een solo op het stadhuisorgel. Een dankbaar applaus was de beloning voor alle musici.