STICHTING STADSMUZIEK RIJSSEN

FINANCIEEL OVERZICHT 2022

 

INKOMSTEN

Bijdrage Gemeente Rijssen-Holten                                          Euro    10.762,-

Bijdrage CAR beiaardconcerten                                                              1.250,-

Bijdrage Rabobank beiaardconcerten                                                    1.000,-

Opbrengst collecte concerten                                                                    939,75

 

TOTAAL INKOMSTEN                                                                               13.951,75

 

 

UITGAVEN

Beiaardbespelingen en concerten                                                         7.222,50

Concerten Brusselzaal   vergoedingen musici                                       2.910,-

Video-opnames Brusselzaal  t.b.v. YouTube                                             435,60

Website/nieuwsbrief/E-herkenning                                                           244,42

Onderhoud orgel                                                                                            474,62

Donatie Giro 555                                                                                            250,-

Bankkosten                                                                                                      119,40

Postzegels/drukwerk                                                                                     255,63

Bloemen                                                                                                             94,89

Diversen                                                                                                           133,44

Huur Brusselzaal                                                                                                  ?

 

TOTAAL UITGAVEN                                                                                       12.140,50

 

BATIG SALDO                                                                                                   1.811,25