De schoolbezoeken aan de Schildkerk komen weer op gang. Onlangs bezochten groepen van de Willem Alexanderschool, de Ronde Maat en de Constantijnschool de Schildkerk. Kosteres Jenny Zandvoort vertelt over de kerk, organist Dick Sanderman over het orgel en beiaardier Jan-Geert Heuvelman neemt de kinderen mee naar het carillon. Hierbij enkele foto’s van het bezoek van groep 5 en 6 van de Willem Alexanderschool en van de Constantijnschool. Scholen die ook belangstelling hebben, kunnen zich melden bij de Stichting Stadsmuziek Rijssen: beiaard@stadsmuziekrijssen.nl