Het bestuur van de Stichting Stadsmuziek Rijssen heeft met ontroering kennis genomen van het overlijden van de heer Albert Last op 29 oktober j.l. Albert was een trouw bezoeker van de concerten in de Brusselzaal en was lid van de werkgroep die met het Doe-Orgel basisscholen wilde gaan bezoeken. Aan zijn betrokkenheid en enthousiasme om het orgel te promoten onder de jeugd bewaren we warme herinneringen. We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.