Rijssen is weer een orgel rijker. Sinds kort is de Stichting Stadsmuziek Rijssen in het bezit van een zogeheten Doe-orgel, een instrument dat bij educatieve projecten kan worden ingezet. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdag 1 februari presenteert de stichting haar nieuwe aanwinst aan het publiek. Wethouder Ben Beens verricht de openingshandeling door het plaatsen van de laatste orgelpijp. Orgelleerlingen van de Rijssense Muziekschool spelen muziek die speciaal voor het Doe-orgel is gecomponeerd. Stadsorganist Dick Sanderman en beiaardier Jan-Geert Heuvelman verlenen hun medewerking. De muzikale bijeenkomst op 1 februari begint om 15.00 uur in de Brusselzaal van het Rijssense gemeentehuis. De toegang is gratis.

Het Doe-Orgel is ontwikkeld door Orgelkids, een initiatief van Lydia Vroegindeweij uit Leusden. Het Doe-orgel is een bouwpakket in een leskist. In die leskist zitten de onderdelen waarmee kinderen zelf (onder begeleiding van een orgelbouwer of organist) een orgel in elkaar kunnen zetten. Bij het Doe-orgel hoort een lesbrief voor het basisonderwijs, met name gericht op de groepen 5 tot en met 8. Door zelf het Doe-orgel in elkaar te zetten, leer je de werking van een pijporgel kennen en ervaar je van heel dichtbij hoe vernuftig zo’n instrument gemaakt is.

De Stichting Stadsmuziek Rijssen ziet mogelijkheden om met dit Doe-orgel educatieve projecten te gaan verzorgen op basisscholen. “De lesbrief biedt handreikingen voor drie opeenvolgende lessen: eerst een voorbereidende les in de klas, die de leerkracht zelf kan verzorgen”, vertelt stadsorganist Dick Sanderman. “Daarna volgt de les waarin de kinderen daadwerkelijk het orgeltje in elkaar gaan zetten. Kinderen die al orgel, piano of keyboard spelen, kunnen aan het eind van de les ook iets ten gehore brengen op het Doe-orgel. Een mooie afsluiting van het project kan daarna het bezoek zijn aan een echt pijporgel, bijvoorbeeld in de Schildkerk”.

De Stichting Stadsmuziek is vooral actief als organisator van de concerten rond het orgel in de Brusselzaal van het gemeentehuis en als koepel boven de bespelingen van de beiaard in de toren van de Schildkerk. “Bij de concerten rond het stadhuisorgel zou het Doe-orgel zo nu en dan ook kunnen worden ingezet”, vult secretaris Jolanda van Beek aan. “Er zijn inmiddels ook muziekstukken speciaal voor het Doe-orgel geschreven, waaronder eenvoudige composities die door leerlingen gespeeld kunnen worden. Enkele van die stukken zullen op 1 februari te horen zijn”. Het project Orgelkids wordt wereldwijd uitgerold: Doe-orgels zijn inmiddels te vinden in onder meer Amerika, Canada, Zweden, Taiwan en China.

Stichting Stadsmuziek Rijssen kon het Doe-orgel aanschaffen dankzij genereuze giften van het Rabobank Cultuurfonds, de Gemeente Rijssen-Holten en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Het project zal met ingang van het cursusjaar 2020-2021 ook worden opgenomen in de cultuureducatiegids die combinatiefunctionaris Christina Odenhamn jaarlijks verzorgt voor de Gemeente Rijssen-Holten. Op termijn kan het Doe-orgel ook worden geboekt als activiteit voor andere doelgroepen. De Stichting Stadsmuziek is bezig een pool van vrijwilligers samen te stellen die met het Doe-orgel op pad willen langs geïnteresseerde scholen.

Scholen die belangstelling hebben voor een project met het Doe-orgel kunnen contact opnemen met secretaris Jolanda van Beek: info@stadsmuziekrijssen.nl.