Met een feestelijk concert op donderdag 18 mei heeft de Stichting Stadsmuziek Rijssen teruggeblikt op het feit dat het stadhuisorgel veertig jaar geleden in gebruik werd genomen. Stadsorganist Dick Sanderman speelde orgelmuziek van Bach die tijdens het ingebruiknemingsconcert in 1977 ook al was gespeeld door Charles de Wolff. Samen met de violisten Judith Verona Martin en Alisa van Dijk en cellist Diederik van Dijk speelde Dick een zestal kerksonates van Mozart en een orgelconcerto van Sammartini, waarin het stadhuisorgel eerst een begeleidende, en bij Sammartini juist een solistische rol had. Daarna mocht de jarige gaan rusten en luisterde het talrijke publiek (meer dan 110 bezoekers!) nog naar de Bagatellen ious 47 van Dvorak, waarin Dick Sanderman een van zijn drukwindharmoniums bespeelde. Een bijzonder concert, dat door de bezoekers hoog gewaardeerd werd! Wethouder Ben Beens sprak namens het gemeentebestuur en beklemtoonde het belang van kunst en cultuur voor de samenleving. Ter gelegenheid van dit jubileum bood het gemeentebestuur van Rijssen-Holten de bezoekers een hapje en een drankje aan.

De openingstoespraak door Gertjan ter Harmsel, voorzitter van de Stichting Stadsmuziek Rijssen:

Goedenavond allen,

Van harte welkom bij dit speciale jubileumconcert ter gelegenheid van 40 jaar stadhuisorgel! Speciaal woord van welkom aan onze genodigden, hier vooraan gezeten, waaronder wethouders, collegeleden, en afvaardiging van het gemeentebestuur, en niet in de laatste plaats onze sponsoren en overige genodigden. Zonder jullie was deze mijlpaal niet bereikt.
Als voorzitter van de stichting Stadsmuziek Rijssen ben ik zeer vereerd dat we mede namens het gemeentebestuur u dit mooie concert mogen en kunnen aanbieden.
Want: het orgel is er nog steeds! Toch een bijzonder moment in de Rijssense geschiedenis, als heel geslaagd initiatief vanuit onder meer burgemeester GJ Smit.
Dick zal ons straks door die 40 jaar historie gidsen.
Laten we dat ook vooral koesteren, dat een fenomeen als dit stadhuisorgel er nog kan zijn, levend is, een nieuwe stichting heeft gekregen en minimaal 4 keer per jaar  in diverse muzikale combinaties laagdrempelig de Rijssenaren kan trakteren.
En dat nota bene al 40 jaar midden in het publieke domein van de Rijssense samenleving, namelijk het gemeentehuis.
Immers: waar kun je als gemiddelde Nederlander van nu, nog ongedwongen geconfronteerd worden met welluidende tonen en een mooi orgelfront? Een orgel heeft in de samenleving van nu al gauw iets monumentaals, iets wat we museaal achtig en afstandelijk bezien. We bezichtigen kerken en bewonderen dan die enorme ingebouwde kolos die daar – meestal – stilletjes ergens in zo’n kerkgebouw zweeft. Luisteren naar orgelmuziek is steeds minder vanzelfsprekend.
Dan is het echt iets om te koesteren dat we dat hier in Rijssen al 40 jaar als levend en levendig erfgoed inzetten. En dat mede met dank aan u, de genodigde sponsoren!
Vier jaar geleden hing het voortbestaan van de concerten en het stadhuisorgel zelf, vanuit de politiek destijds, aan een zijden draadje. Als een soort ‘crowd funding’ is op dat moment met name één van de sponsoren in actie gekomen en vervolgens konden 8 sponsoren worden betrokken bij het faciliteren van onze activiteiten.
Terecht dan ook om jullie als sponsoren hierbij namens het bestuur hartelijk te bedanken. We hopen uiteraard dat jullie steun continueert.
Gemeentebestuur, wethouder Beens: u ook allen dank voor de constructieve mogelijkheden die wij als stichting sinds vorig jaar in goed conclaaf aangereikt krijgen. Er waait een andere politieke wind, en dat is positief! Ook de goede samenwerking met wethouder en mevr. Sarink geeft ons als nieuw bestuur vertrouwen voor de toekomst.
Daarnaast, en zeker goed om te memoreren, hierbij een woord van dank aan diverse andere genodigden:
Enkelen zijn al vanaf het eerste uur bij dit fenomeen betrokken en dan kunt u denken aan de activiteiten organiseren, de concertcommissie, maar ook vanuit de voormalige KRR, en ook het onderhoud aan het orgel zelf door de firma Boogaard.
Maar: dank ook aan de gemeentebodes voor jullie bijdragen iedere keer.Ook alle musici die de afgelopen jaren hun muzikale talenten hebben ingezet: onze dank!
Ik sluit af. Mijn ideaalbeeld is dat we als frisse stichting in samenwerking met gemeentebestuur en onze sponsoren, en het is uiteraard beeldspraak, de naam van de orgelbouwfirma van de jubilaris kunnen blijven toepassen op dit culturele fenomeen: Leeflang!
Ik wens u allen een bijzonder fraai concert toe, en hoop jullie allen straks in de hal van het gemeentehuis te ontmoeten. Dank alvast voor uw aanwezigheid.
Dick, ik geef jou graag het woord.

Gertjan ter Harmsel, voorzitter stichting Stadsmuziek Rijssen.